بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان مرکزی فعالیت خود را در این استان در جهت اهداف کلی سازمان مذکور در اساسنامه تدوین شده بنیاد فرهنگی حضرت مهدی انجام می دهد.. قابل ذکر است این مجموعه هم اکنون در کمیته های مختلف فعالیت خود را شروع کرده و در حال فعالیت است... هم‌اکنون 505 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.
طرح رشد

برگزاری دوره طرح رشد در استان مرکزی ادامه دارد...

سه شنبه ها مهدوی

برگزاری سه شنبه های مهدوی در دانشگاههای استان مرکزی ادامه دارد...

نهم ربیع سالگرد امامت امام مهدی(ع)

حجت الاسلام محمد صابر جعفری درمرکز تخصصی ریحانه النبی استان مرکزی ادامه دارد...

بیشتر ببینید...

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
08632224423
پیامک
30001366