بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان مرکزی فعالیت خود را در این استان در جهت اهداف کلی سازمان مذکور در اساسنامه تدوین شده بنیاد فرهنگی حضرت مهدی انجام می دهد.. قابل ذکر است این مجموعه هم اکنون در کمیته های مختلف فعالیت خود را شروع کرده و در حال فعالیت است... هم‌اکنون 514 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

آیت الله محسن اراکی: رسانه قدرت اول است / رسانه به جامعه جهت میدهد

حضرت آیت الله اراکی (دامت برکاته) در ضمن درس خارج فقه نظام سیاسی در خصوص رسانه فرمودند: رسانه قدرت اول است / رسانه به جامعه جهت میدهد.

حضرت آیت الله اراکی (دامت برکاته) در ضمن درس خارج فقه نظام سیاسی در خصوص رسانه فرمودند: رسانه قدرت اول است / رسانه به جامعه جهت میدهد.
آخرین ویرایش
در 1400/1/15 07:17

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
08632224423
پیامک
30001366