بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان مرکزی فعالیت خود را در این استان در جهت اهداف کلی سازمان مذکور در اساسنامه تدوین شده بنیاد فرهنگی حضرت مهدی انجام می دهد.. قابل ذکر است این مجموعه هم اکنون در کمیته های مختلف فعالیت خود را شروع کرده و در حال فعالیت است... هم‌اکنون 514 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

دیوار نویسی و پیاده روی مهدوی در روز نیمه شعبان توسط جمعی از مهدی یاوران خمین

دیوار نویسی و پیاده روی مهدوی در روز نیمه شعبان توسط جمعی از مهدی یاوران خمین
دیوار نویسی و پیاده روی مهدوی در روز نیمه شعبان توسط جمعی از مهدی یاوران خمین

عکس
آخرین ویرایش
در 1400/1/15 07:31

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
08632224423
پیامک
30001366